"בית משותף" מוגדר בחוק המקרקעין, התשכ"ט- 1969 כ"בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים".

קרא עוד  

ועד בית מוגדר בחוק המקרקעין, התשכ"ט- 1969 כ"נציגות הבית המשותף". לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף. הנציגות תוקם ותפעל לפי הוראות התקנון.

קרא עוד  

אסֵפת הדיירים היא הגוף העליון של הבית המשותף, היא "בית המחוקקים" של הבניין. האסֵפה היא המעמד המוסמך שבו מתקבלות ההחלטות המהותיות של הבניין העוסקות בסוגיות של ניהול הבניין, תחזוקתו וכל נושא אחר הקשור לבניין. ועד הבית הוא למעשה הזרוע הביצועית של "מוסד אספת הדיירים", והוא פועל בהתאם להחלטות האספה.

קרא עוד  

נציגות הדיירים וחברת הניהול אחראיות אך ורק לרכוש המשותף ולפיכך אינן יכולות למנוע יציאה של מבודדי בית מדירותיהם ושימוש במתקנים המשותפים. מה בכל זאת אפשר וצריך לעשות כדי להתמודד עם אתגרי המגיפה העולמית?

קרא עוד