שלב ראשון – פגישה בין נציגי החברה לבין נציגות ועד הבית
בפגישה זו נערוך דוח מפורט על מצבו התחזוקתי של הבניין, נציגיי הדיירים יציגו בפנינו את אופן התנהלותו הנוכחי של לבניין (עובדים, ביטוחים, תחזוקה, מעלית, ביטוחים וכו'), וכמו כן את ציפיותיהם ודרישותיהם לניהול הבניין בעתיד.

שלב שני – הגשת הצעת מחיר
בהתבסס על סקר האחזקה ודוח פירוט ההוצאות ובהתאם לדרישות הדיירים, תוגש לוועד הצעת מחיר פשוטה ומפורטת, הכוללת את פירוט ההוצאות ועלותן.
מהצעת התקציב תיגזר עלות ועד הבית ודמי הניהול לדירה לחודש.

שלב שלישי – כינוס אסיפת דיירים
באסיפה זו יוחלט האם יועבר ניהול ועד הבית לחברתנו, לכך נדרש רוב באספת הדיירים.
לפי חוק המקרקעין ותקנון מצוי לבית משותף – יש לקבל את ההחלטה ברוב של 66% מן הדיירים במידה ואין חברת ניהול לבניין.
כאשר מתקבלת ההחלטה – חותמים שני הצדדים על הסכם לשירותי ניהול ואחזקת הבניין.